Kontakt

Lokalizacja

CompSecur sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
Tel: (+48) 71 707 00 77, 79 457 14 69, 53 542 13 74
Fax: (+48) 71 707 00 77
E-mail: info@compsecur.pl

REGON: 020713664, NIP: 897-173-92-49, KRS: 0000303601
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 500 000 zł, kapitał wpłacony: 500 000 zł
Bank Zachodni WBK SA: 60 1090 2529 0000 0001 1285 2208
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.02/00147/2009
Licencja certyfikacyjna EITCI nr EITCI-LID-PL-11080001
Akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nr 1588/2007
Akredytacja Ministerstwa Edukacji Narodowej / Kuratora Oświaty nr 8/2014
Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 nr 8242 (UKAS)

Wyślij wiadomość przez formularz: